Πολιτική Απορρήτου

Το WAIZ App είναι μια εφαρμογή, (στο εξής «η Εφαρμογή» ή το «WAIZ»), που παρέχεται από την «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (στο εξής, «Εθνική», «εμείς», «μας»), μέσω της οποίας παρέχονται Υπηρεσίες Πληροφοριών Λογαριασμού και Υπηρεσίες Εκκίνησης Πληρωμών, όπως περιγράφονται στον Νόμο 4537/2018 (ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας ΕΕ 2015/2366 – PSD II). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της Εφαρμογής παρακαλούμε να διαβάσετε τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της Εφαρμογής (που μπορείτε να βρείτε εδώ).

Σκοπός της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι η ενημέρωση δυνητικών ή/και υφιστάμενων χρηστών της Εφαρμογής για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από την Εθνική, ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (ΓΚΠΔ), στο πλαίσιο χρήσης της Εφαρμογής ή επίσκεψης της ιστοσελίδας μας.

Σας δηλώνουμε ότι για τη WAIZ αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα η συμμόρφωση με το ισχύον κανονιστικό και νομικό πλαίσιο για το τραπεζικό απόρρητο και την προστασία των ατόμων όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

1.Ποιοί είμαστε

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με αρ. 237901000, ιστοσελίδα https://www.nbg.gr, που εδρεύει επί της οδού Αιόλου 86, 102 32, Αθήνα έχει τα πλήρη πνευματικά δικαιώματα επί της Εφαρμογής. Περαιτέρω, η Εθνική είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τα προσωπικά σας δεδομένα, που οι ίδιοι εισάγετε κατά τη χρήση της Εφαρμογής, σύμφωνα με τα κατωτέρω. Σημειωτέον, για τα προσωπικά σας δεδομένα που εμπεριέχονται στους ως άνω συνδεδεμένους με την Εφαρμογή τραπεζικούς σας λογαριασμούς, το εκάστοτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ενεργεί ως ανεξάρτητος Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τα εν λόγω δεδομένα και ως εκ τούτου για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε από τις αντίστοιχες Δηλώσεις Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

2.Ποιά προσωπικά σας δεδομένα επεξεργαζόμαστε

Προσωπικά αποκαλούνται τα δεδομένα που αφορούν ένα άτομο που έχει ταυτοποιηθεί ή μπορεί να ταυτοποιηθεί (όπως ένα όνομα, ένας αριθμός αναγνώρισης ή ένας ηλεκτρονικός αναγνωριστικός κωδικός).

Προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε οι ίδιοι.

Μπορεί να μας δώσετε προσωπικά δεδομένα σας κατά την εγγραφή σας στην Εφαρμογή, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, αλληλεπιδρώντας με την Eφαρμογή ή τον ιστότοπό μας ή επικοινωνώντας μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή με άλλο τρόπο. Παραδείγματα προσωπικών δεδομένων που μπορεί να μας παράσχετε:

 • Στοιχεία αναγνώρισης και επικοινωνίας (όνοματεπώνυμο/ και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
 • Δεδομένα πρόσβασης εφαρμογών (όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης)
 • Εξατομικευμένα διαπιστευτήρια internet banking (όταν συνδέετε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς σας στη Εφαρμογή προκειμένου να διαβιβαστούν στον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών σας για την ταυτοποίησή σας)
 • Πληροφορίες για τους προϋπολογισμούς σας
 • Πληροφορίες για τις συναλλαγές που εισάγετε χειροκίνητα
 • Δεδομένα για την εκκίνηση της πληρωμής σας στο πλαίσιο του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την παροχή υπηρεσιών πληρωμών, σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης της Εφαρμογής, όπως εκάστοτε ισχύουν (όπως δεδομένα που απαιτούνται για την εκτέλεση εντολών μεταφοράς χρημάτων από/σε λογαριασμό πληρωμών, ΙΒΑΝ παραλήπτη, ονοματεπώνυμο που εισάγεται από τον χρήστη στο πεδίο του παραλήπτη ).
 • Περιεχόμενο που μοιράζεστε μαζί μας στην κοινότητά μας (Facebook, Twitter κτλ.) ή μέσω των καναλιών κοινωνικής δικτύωσης ή της Εξυπηρέτησης Πελατών μας.

 

Σημειώνεται ότι απαιτείται να ενημερώνετε έγκαιρα την Εφαρμογή για τυχόν αλλαγή στα παραπάνω δεδομένα.

Προσωπικά δεδομένα από συνδεδεμένες τράπεζες στο πλαίσιο της υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασμού.

Όταν συνδέσετε κάθε μια από τις τράπεζές σας στην Εφαρμογή, θα συλλέξουμε αυτόματα από αυτήν ορισμένες οικονομικές πληροφορίες, όπως:

 • Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, λ.χ. υπόλοιπα,
 • Πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές σας, όπως περιγραφή, δικαιούχος ή ημερομηνία συναλλαγής,
 • Πληροφορίες για προπληρωμένες και πιστωτικές κάρτες, όπως τύπος κάρτας, αριθμός, όριο, υπόλοιπο, εκκρεμείς δόσεις κτλ., εφόσον διατίθενται από τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών σας.

 

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς.

Όταν χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή ή τον ιστότοπό μας, μπορεί να συλλέξουμε πληροφορίες, όπως:

 • διεύθυνση IP
 • στοιχεία συσκευής
 • πληροφορίες μέσω cookies ή/και άλλων εργαλείων παρακολούθησης σχετικά με τη χρήση από εσάς της Εφαρμογής ή της ιστοσελίδας μας
 • πληροφορίες που απαιτούνται για τη συμμόρφωσή μας με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο
 • δεδομένα που σχετίζονται με εσάς και τα οποία είναι δημοσίως προσβάσιμα, ηλεκτρονικά ή μη.

 

 

3. Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

ΣΚΟΠΟΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών και εύρυθμη λειτουργία της Εφαρμογής. Με αυτό τον τρόπο σας επιτρέπεται, μεταξύ άλλων, η ασφαλής σύνδεση με την Εφαρμογή και σας παρέχεται η δυνατότητα συγκέντρωσης όλων των online τραπεζικών σας λογαριασμών σ’ ένα σημείο, η δυνατότητα εκκίνησης πληρωμών καθώς και η ανάλυση των επιμέρους στοιχείων των λογαριασμών και των συναλλαγών σας, προκειμένου να μπορείτε να διαχειριστείτε τα χρήματά σας ευκολότερα και αποτελεσματικότερα.

 

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων, που αναλαμβάνουμε προς εσάς μέσω της αποδοχής των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης της Εφαρμογής.

Για την παροχή της Υπηρεσίας Πληροφοριών Λογαριασμού

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την πρόσβαση και χρήση των πληροφοριών των λογαριασμών που συνδέετε στην Εφαρμογή, βάσει της ρητής συγκατάθεσης που μας παρέχετε σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της Εφαρμογής.

Για την παροχή της Υπηρεσίας Εκκίνησης Πληρωμών.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκκίνηση της πληρωμής βάσει της ρητής συγκατάθεσης που μας παρέχετε σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της Εφαρμογής.

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα για τη διεξαγωγή και τη συμμετοχής σας σε διαγωνισμούς, κληρώσεις ή άλλα προγράμματα επιβράβευσης χρήσης της Εφαρμογής με σκοπό την υλοποίηση, τον έλεγχο εγκυρότητας συμμετοχών, την επικοινωνία με τους νικητές και την απόδοση των  επάθλων.

 

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων, που αναλαμβάνουμε προς εσάς μέσω της αποδοχής των Όρων συμμετοχής του Διαγωνισμού, της Κλήρωσης ή άλλου προγράμματος επιβράβευσης.

Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, για τους ακόλουθους σκοπούς:

•   την βελτίωση του περιεχομένου και των υπηρεσιών που σας προσφέρονται μέσω της Εφαρμογής,

•   την αποστολή σε εσάς ειδοποιήσεων σχετικά με εβδομαδιαίες ή μηνιαίες εκθέσεις, γνωστοποιήσεις δαπανών και υπολοίπων, προκλήσεις, νέα χαρακτηριστικά της Εφαρμογής,

•   την παροχή έξυπνων συμβουλών (smart insights) και την υπόδειξη σχετικών ενεργειών μέσα στην εφαρμογή,

 

•   την παροχή ενημερώσεων για την καλύτερη αξιοποίηση των προϊόντων ή/και υπηρεσιών της Εφαρμογής (π.χ. ενημέρωση για νέα χαρακτηριστικά ή λειτουργικότητες ή τρόπους επωφελέστερης χρήσης τους, ενημέρωση ή συμμετοχή σας σε προγράμματα επιβράβευσης χρήσης, κληρώσεις, διαγωνισμούς κ.λπ.),

•   τη βελτίωση της εμπειρίας σας και  των υπηρεσιών της Εφαρμογής για εσάς,

•   την αξιολόγηση του τρόπου χρήσης της Εφαρμογής και της ιστοσελίδας από εσάς και την ανάλυση των δεδομένων αυτών,

•   τη δημιουργία ασφαλούς σύνδεσης μεταξύ της συσκευής σας και της Εφαρμογής,

•   την ανάληψη δράσης, εάν χρειαστεί να υπερασπιστούμε τα νόμιμα δικαιώματά μας σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της Εφαρμογής, σε περίπτωση που παραβιάσετε οποιονδήποτε νόμο ή κανονισμό ή τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της Εφαρμογής μας,

•   την επίλυση ενδεχόμενων αιτημάτων/καταγγελιών από μέρους σας,

•   τη διεξαγωγή έρευνας και ανάλυσης τάσεων, σύμφωνα με τον τρόπο χρήσης της εφαρμογής, για να βελτιστοποιήσουμε την εμπειρία σας,

•   τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της WAIZ σύμφωνα με τον τρόπο χρήσης της εφαρμογής από εσάς,

την επίλυση τεχνικών ζητημάτων και σε επίπεδο εφαρμογής αλλά και σε επίπεδο χρήστη

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων  συμφερόντων μας.

 

Επίσης, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο της συμμόρφωσης της WAIZ με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ισχύον νομικό και κανονιστικό περιβάλλον, όπως μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του ν.4557/2018 για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και για την αποτροπή της παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πραγματικούς δικαιούχους ή/και χώρες/δικαιοδοσίες που υπόκεινται σε διεθνείς και ευρωπαϊκές κυρώσεις, καθώς και στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της  Οδηγίας 2015/2366 για τις υπηρεσίες πληρωμές (PSD2), που ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με τον ν. 4537/2018.   

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της WAIZ με τις έννομες υποχρεώσεις της σύμφωνα με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Τέλος, στο βαθμό που δεν εφαρμόζονται οι παραπάνω νομικές βάσεις για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ενδέχεται να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για τον συγκεκριμένο σκοπό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να βασίζεται στη δική σας ρητή και ενημερωμένη συγκατάθεση.

Σε τέτοια περίπτωση έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας προ της ανάκλησής της.

 

4.Αποδέκτες στους οποίους τα δεδομένα σας μπορούν να κοινοποιηθούν

Αποδέκτες των δεδομένων που υποχρεούμαστε ή δικαιούμαστε να γνωστοποιήσουμε, βάσει νόμου, κανονισμού, δικαστικής απόφασης ή στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας της, της επιχειρηματικής ή συμβατικής σχέσης της με το υποκείμενο των δεδομένων, μπορεί να είναι τρίτοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), δημόσιες αρχές, υπηρεσίες ή άλλοι φορείς, όπως:

A.Τρίτοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ενεργούν με εντολή και για λογαριασμό μας και συνδράμουν στη λειτουργία των υπηρεσιών ή των τεχνολογικών συστημάτων μας που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της Εφαρμογής και των υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων κατηγοριών:

1.Εταιρείες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και διαχείρισης πελατειακών σχέσεων,

2.Εταιρείες ανάλυσης και έρευνας αγοράς και προώθησης προϊόντων, στο πλαίσιο προώθησης της Εφαρμογής,

3.Συμβουλευτικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών συμβούλων και ελεγκτών μας,

4.Πάροχοι υπηρεσιών αποθήκευσης δεδομένων, για την αποθήκευση των δεδομένων σας με ασφάλεια και προστασία,

5.Πάροχοι υπηρεσιών πληροφοριακής υποστήριξης δεδομένων, όπου είναι απαραίτητο, για την ανάκτηση πληροφοριών λογαριασμού για χρήση στην Εφαρμογή για λογαριασμό σας,

6.Υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου π.χ. για να λαμβάνετε τακτικές ενημερώσεις ή επικοινωνία,

7.Πάροχοι ανάλυσης δεδομένων ιστοτόπων και εφαρμογών,

8.Πάροχοι ανάπτυξης λογισμικού και εφαρμογών, για την ανάπτυξη και την εύρυθμη λειτουργία της εφαρμογής.

9.Πάροχοι υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud) για τη φιλοξενία ορισμένων λειτουργιών της εφαρμογής και την αποθήκευση δεδομένων.

 

B.Εποπτικές, Δικαστικές, Ανεξάρτητες και άλλες Αρχές σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας βάσει νόμου ή κανονισμού ή δικαστικής απόφασης.

 

Σε περίπτωση διαβίβασης δεδομένων σε τρίτους στο πλαίσιο δραστηριοτήτων επεξεργασίας, οι εν λόγω τρίτοι υποχρεούνται να συμμορφώνονται με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (2016/679), και έχουν συμβατικά αναλάβει την υποχρέωση συμμόρφωσης με όλες τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

5.Διατάξεις σε περίπτωση διαβίβασης δεδομένων σε τρίτες χώρες (διασυνοριακή μετάδοση)

Κατά τη λειτουργία της Εφαρμογής τα προσωπικά σας δεδομένα δεν μεταβιβάζονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Εντούτοις, εάν αυτό καταστεί απαραίτητο η όποια διαβίβαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις εταιρείες με έδρα σε κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σύμφωνα με το τοπικό νομικό πλαίσιο όσον αφορά τις εταιρείες με έδρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να γνωστοποιηθούν σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), μόνο εφόσον το αλλοδαπό δίκαιο προβλέπει επαρκή προστασία τους. Σε περίπτωση που το αλλοδαπό δίκαιο δεν παρέχει επαρκή προστασία, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να διαβιβαστούν σε αυτή τη χώρα μόνο εάν το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει ρητά στη διαβίβαση ή εάν η προστασία των δεδομένων προβλέπεται από κατάλληλη συμφωνία διαβίβασης δεδομένων (δηλαδή αν εσείς, ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε ρητά δώσει τη συγκατάθεσή σας για τη διαβίβαση αυτή). Εξασφαλίζουμε, μέσω κατάλληλων διαδικασιών, ότι οι απαιτούμενες διαδικασίες εκτελούνται από τις τοπικές αρχές, καθώς και ότι κάθε εμπλεκόμενο τρίτο μέρος εξασφαλίζει την ασφαλή επεξεργασία των διαβιβαζόμενων προσωπικών δεδομένων.

6.Περίοδος διατήρησης δεδομένων

Tα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται για τον χρόνο που είναι αναγκαίος για την εκπλήρωση του σκοπού επεξεργασίας τους σύμφωνα με τα ανωτέρω. Διαφορετικά θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για:

 • την τήρηση αρχείων καταγραφής και επιχειρησιακών αρχείων για σκοπούς ανάλυσης, ασφάλειας ή/και ελέγχου, σε μη ταυτοποιήσιμη μορφή,
 • τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου,
 • την αντιμετώπιση τυχόν καταγγελιών σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες,
 • την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων, την προστασία ή υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας ενώπιον δικαστικής ή άλλης αρμόδιας Αρχής και στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης με εσάς.

 

Σε κάθε περίπτωση τα προσωπικά σας δεδομένα δύναται να τηρούνται για χρονικό διάστημα έως 20 ετών από την οριστική διαγραφή του λογαριασμού σας στο WAIZ και την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της σύμβασης μαζί σας. Εάν μέχρι την πάροδο των είκοσι (20) ετών βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με την Τράπεζα σχετικά με την παροχή υπηρεσιών του WAIZ, που σας αφορούν άμεσα ή έμμεσα, ο εν λόγω χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων θα παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

 

7. Ενέργειες μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης δεδομένων

Σε περίπτωση που έχει παρέλθει η περίοδος διατήρησης δεδομένων, δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο καταστροφής αυτών των δεδομένων. Για το σκοπό αυτό, αφού εξετάσουμε ότι δεν είναι απαραίτητο να τηρούμε αρχειακό υλικό για σκοπούς συμμόρφωσης με το ισχύον νομοθετικό ή κανονιστικό πλαίσιο ή για σκοπούς προστασίας των εννόμων συμφερόντων μας, έχουμε καθιερώσει και εφαρμόζουμε σχετική διαδικασία που βασίζεται στις οδηγίες της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Διασφαλίζουμε ότι η παραπάνω διαδικασία καταστροφής αρχείων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα δεσμεύει επίσης τυχόν τρίτους, εκτελούντες την επεξεργασία, που παρέχουν υπηρεσίες σε μας.

8. Τα δικαιώματά σας για την προστασία των προσωπικών σασ δεδομενων

Μετά την επαλήθευση της ταυτότητάς σας, εσείς, ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα στην πληροφόρηση

Οφείλουμε να σας παράσχουμε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (όπως ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστει, για ποιο σκοπό, για πόσο καιρό τα διατηρούμε) με συνοπτική, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση.

Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση ως προς το εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία και, σε θετική απάντηση, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.

Δικαίωμα στη διόρθωση

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τη διόρθωση ανακριβών ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων σας και το δικαίωμα να συμπληρώσετε τα ελλιπή προσωπικά δεδομένα.

Δικαίωμα διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία μπορεί να επιτευχθεί εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

Δικαίωμα περιορισμού

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς περιορισμό της επεξεργασίας υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Δικαίωμα εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε οποτεδήποτε στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που αφορούν εσάς. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούμε πλέον να υποβάλουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν αποδείξουμε ότι υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή λόγοι θεμελίωσης, άσκησης ή υποστήριξης νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να μην υπάγεστε σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ, και η οποία γεννά έννομες συνέπειες που σας αφορούν ή επηρεάζουν σημαντικά την κατάστασή σας με παρόμοιο τρόπο.

Δικαίωμα στη φορητότητα

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς και να λάβετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα που έχετε παράσχει σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή ή να ζητήσετε από εμάς να διαβιβάσουμε τα δεδομένα αυτά σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

 

Για να διευκολύνουμε περαιτέρω την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων σας, έχουμε διασφαλίσει την ανάπτυξη εσωτερικών διαδικασιών ώστε να ανταποκρινόμαστε έγκαιρα και αποτελεσματικά στα σχετικά αιτήματά σας.

Για θέματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στο Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) με φυσική ή ηλεκτρονική αλληλογραφία (Εθνική Τράπεζα, Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, Αιόλου 93, 10551, Αθήνα, dpo@nbg.gr) ή σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η προστασία των δεδομένων σας θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο, μπορείτε επίσης να υποβάλετε παράπονο στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ιστότοπος: www.dpa.gr/
Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα
Τηλ.: +30 210 6475600
Φαξ: +30 210 6475628
email: contact@dpa.gr

 

9.Cookies

Μπορούμε να συγκεντρώνουμε στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου της waiz χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του δικτυακού τόπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς, καθώς και για να εκτιμάται η αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας και να βελτιωθούν οι επιδόσεις του δικτυακού τόπου. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα του δικτυακού τόπου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης/χρήστης και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης του δικτυακού τόπου της WAIZ.

Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου μπορεί να ενημερωθεί αναλυτικά για τις κατηγορίες των cookies που χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπο της WAIZ μέσω της σχετικής επεξηγηματικής οθόνης. Σημειώνεται ότι τα cookies τα οποία είναι τεχνικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης και πλοήγησης στην ιστοσελίδα ή για την παροχή της υπηρεσίας δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες των cookies, τα οποία είναι προαιρετικά, ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου θα πρέπει να επιλέξει αν επιθυμεί την ενεργοποίησή τους και σε θετική περίπτωση να παράσχει τη σχετική του συγκατάθεση.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου δεν επιτρέπει τη χρήση των προαιρετικών cookies τότε ανά περίπτωση μπορεί να χάνει κάποια επιπλέον πληροφόρηση/λειτουργικότητα όπως αυτή αναφέρεται στη σελίδα ρύθμισης των cookies.

Με την χρήση των προαιρετικών cookies μπορούμε να αξιοποιούμε τις δυνατότητες που παρέχονται μέσω του Google Analytics, και μάλιστα του Display Advertising αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά του Remarketing (επαναληπτικό μάρκετινγκ), προκειμένου να προβαίνουμε σε προώθηση των προϊόντων και/ή/και υπηρεσιών της στο διαδίκτυο. Ειδικότερα, τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, εμφανίζουν διαφημιστικά μηνύματα της WAIZ σε διάφορες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο. Η WAIZ και τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookies (όπως το cookie της Google Analytics) ή cookies τρίτων μερών (όπως το DoubleClick cookie) από κοινού για την ενημέρωση, βελτιστοποίηση και εξυπηρέτηση διαφημιστικών μηνυμάτων με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις κάποιου στην ιστοσελίδα της WAIZ.

Οι επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού μας τόπου δύνανται να δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν να είναι αποδέκτες σχετικών μηνυμάτων και να εξαιρούνται μελλοντικά από σχετικές ενέργειες στο πλαίσιο του Display Advertising και να προσαρμόζουν τις διαφημίσεις του Google Display Network χρησιμοποιώντας τα Ads Settings (Ρυθμίσεις Διαφημίσεων) ή να ενεργοποιούν, εφόσον το επιθυμούν, το Google Analytics opt-out browser add-on, μέσω του συνδέσμου https://tools.google.com/dlpage/gaoptout (αναζητώντας τυχόν περαιτέρω συνδρομή στο σύνδεσμο https://support.google.com/chrome/answer/187443?hl=en ).

Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου της WAIZ μπορεί να διαγράψει τα cookies και να απενεργοποιήσει τη χρήση τους επιλέγοντας τον browser που χρησιμοποιεί παρακάτω και ακολουθώντας τις οδηγίες:

 • Chrome
 • Safari
 • Firefox
 • Internet Explorer

 

Εάν χρησιμοποιείται κάποιος άλλος browser, ο χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου της WAIZ θα πρέπει να ανατρέξει στις σχετικές πληροφορίες του παρόχου του.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να προσαρμόσετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τα cookies παρακαλούμε μεταβείτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις cookies» της ιστοσελίδας μας.

10.Ενημέρωση-τροποποιήσεις της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να ενημερώνεται, να συμπληρώνεται ή/και να τροποποιείται από μας, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο. Σε αυτή την περίπτωση, η επικαιροποιημένη Δήλωση θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό ιστοτόπο της WAIZ (https://www.nbg.gr) και θα είναι διαθέσιμη και στην Εφαρμογή.